หาเพื่อน เพศ : อายุ : ถึง
ชาย Ting (อายุ 22 ปี) อุบลราชธานี
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
ชาย Dos (อายุ 21 ปี) กรุงเทพมหานคร
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
หญิง wilaiwan (อายุ 32 ปี) ขอนแก่น
ฝึกคุยภาษาอังกฤษผ่าน msn
หญิง Kumtoon (อายุ 24 ปี) กรุงเทพมหานคร
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับหลิงๆ